Króluj nam, Chryste!

Strona katechetyczna

Szkoły Podstawowej nr 105

w Świdnicy

 

 

 

 

 

 

Aktualności

 

 

 

Prezentacja do katechezy o peregrynacji Krzyża - ŚDM

pobierz tutaj (zapisz  i rozpakuj - format zip) oraz karta pracy tutaj

 

 

Prezentacja do katechezy o św. Jadwidze Śląskiej - pobierz tutaj oraz karta pracy tutaj

 

 

 

 

 

 

 

Zwycięzcy w konkursie misyjnym
Znamy zwycięzców konkursu misyjnego, który był związany z postacią o. Krzysztofa Zębika. Uczniowie, którzy uczestniczyli w finale diecezjalnego konkursu, a było ich 18, wykazali się dużą wiedzą o naszym misjonarzu. Finalistów powitał bp Marek Mendyk, który wyraził radość z tego, że z naszej diecezji są misjonarze, o których nie tylko możemy usłyszeć, ale też ich poznać i w jakimś sensie dotknąć, spotykając się z ich bliskimi, ponieważ była to również okazja, by spotkać się z mamą o. misjonarza. Ks. biskup wręczył również nagrody finalistom:  II miejsce zajął Szymon Litwińczuk, a Łukasz Kasprzak otrzymał wyróżnienie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
***

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

***

ROZPOCZYNAMY WIELKI POST

i pamiętamy o Ukrainie

Akt posypania głowy popiołem jest wezwaniem do pokuty, umartwienia i żalu za grzechy. Celebrans wypowiada przy nim słowa Pisma Świętego „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3,19) albo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk
1,15). Te dwa cytaty ukazują podwójną symbolikę popiołu w chrześcijaństwie: z jednej strony jest on znakiem żałoby, bólu, przemijania, uświadamiającym ludziom ich ograniczoność, ale z drugiej jest symbolem oczyszczenia, odrodzenia i zmartwychwstania. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.

***

Opatrujemy rany

Włączyliśmy się w piękną inicjatywę OPATRUNEK NA RATUNEK prowadzoną przez Referat Misyjny Świdnickiej Kurii Biskupiej. Nasi uczniowie okazali wrażliwość i dobre serce tym, którzy potrzebują pomocy. Zebrane środki opatrunkowe zostały przekazane siostrze Annie, która wraz z innymi zebranymi materiałami, zawiozła je do Poznania, a stamtąd wyruszą w podróż do Afryki.  Cieszymy się, że będą one wsparciem dla misjonarzy w pielęgnowaniu osób chorych. Podczas prowadzonej akcji wszyscy mieliśmy w pamięci słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

***

 

Życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

***

Rozpoczęliśmy Adwent

Zapraszamy do katedry na Roraty na godz. 18.00

i koniecznie z lampionem!

***

Opatrujemy rany

Drodzy Uczniowie, zachęcamy Was do włączenia się w piękną inicjatywę OPATRUNEK NA RATUNEK prowadzoną przez Referat Misyjny Świdnickiej Kurii Biskupiej. Okażmy dobre serce tym, którzy potrzebują naszej pomocy, mając w pamięci jedne z najbardziej znanych słów św. Jana Pawłą II: Wielkość człowieka mierzy się nie przez to, co ma, ale przez to, czym dzieli się z innymi”.

Szczegóły akcji znajdują się na plakacie, który zobaczysz tutaj, a o jej wynikach poinformujemy w styczniu.

***

Czerpaliśmy z mocy Ewangelii

W hali Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie -Słupcu odbyły się rekolekcje diecezjalne, które poprowadził ks. Dominik Chmielewski, salezjanin. W sobotę przybyła tam młodzież, natomiast w niedzielę dorośli. Na ten święty czas składały się: adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego, konferencje, modlitwa uwielbienia i oczywiście w centrum  spotkania Msza Święta. W rekolekcjach uczestniczyli też uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami, którzy po czasie dużych obostrzeń pandemii szczególnie potrzebowali mocy płynącej z Ewangelii.

 

***

Niedziela Misyjna

W Niedzielę Misyjną w świdnickiej katedrze uczniowie z grupy misyjnej rozprowadzali misyjne różańce. Zebraliśmy 400 zł. Pieniądze zostaną przekazane na budowę studni w Kamerunie.

 

   

 

***

Święto Patrona Świdnicy

Grupa uczniów reprezentowała naszą szkołę podczas świętowania dnia Patrona Świdnicy - św. Jana Pawła II

Korona dla Matki Bożej

Rozstrzygnęliśmy międzyszkolny konkurs ODMAWIAJCIE CODZIENNIE RÓŻANIEC. W tym roku uczniowie świdnickich szkół wykonywali koronę dla Królowej nieba i ziemi. Jury zgodnie wyraziło opinię, iż wszystkie prace są piękne, pomysłowe i estetycznie wykonane. A było ich blisko 50. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: klasy I-IV i V-VIII. Przyznano po trzy nagrody w każdej kategorii oraz wyróżnienia. Ze względu na trwającą pandemię przygotowane dyplomy i upominki zostaną doręczone bezpośrednio do szkół. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie oraz ich opiekunom panie katechetki: Renata i Małgosia składają serdeczne podziękowania. Szczęść Boże.

***

 

   

 

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE - KATEDRA CODZIENNIE O GODZ. 17.30

Wrażliwi na misje

Uczniowie  spotkali się z siostrą Anną, klawerianką, by jeszcze bardziej uwrażliwić swoje serca na problematykę misji. Mieli okazję wysłuchać wspomnień siostry, która przebywała w Rwandzie i opowiadała o trudnym życiu w tym kraju. Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli piłkę wykonaną z liści bananowca, wyrzeźbiony samochodzik, sandały wykonane ze starej opony oraz łyżkę z tykwy. W czasie tej wyjątkowej katechezy uświadomili sobie, jak wygodne jest ich życie i jak ważne jest, by wspierać tych, którzy tego potrzebują. Mamy nadzieję, że nie jest to ostatnie spotkanie z siostrą Anną.

 

 

     

  

***

Światło dla życia

Tym światłem napełniali się również uczniowie z naszej szkoły, którzy pod opieką ks. Mirosława oraz pani katechetki pojechali do Wambierzyc, by uczestniczyć w  Festiwalu Młodych Light for life. Jak sami później mówili, atmosfera była wspaniała, mogli zobaczyć wielu rówieśników modlących się, tańczących, śpiewających.

Dziękuję uczniom za ich wzorową postawę w czasie pobytu na festiwalu.

 

 

 

 

***

..........................................................................................................................................

POSTAĆ NA WIELKI POST 2021 – konkurs rozstrzygnięty

Referat Misyjny Świdnickiej Kurii Biskupiej zorganizował konkurs misyjny pt. „Postać na Wielki Post 2021”. był on adresowany do uczniów klas 6-8 i  szkół średnich. Uczestnicy zostali poproszeni, by wybrać jedną z 5 postaci –  bł. Carlo Acutis, bł. Chiara Luce Badano, św. Józef Sánchez del Río, Antonietta Meo, Helena Kmieć i przygotować prezentację multimedialną. Konkurs miał na celu poznanie przez uczniów postaci związanej z misjami i doświadczającej cierpienia oraz zachęcenie młodzieży do naśladowania wybranej postaci w życiu codziennym.

W konkursie wzięło udział 77 uczniów z 33 szkół podstawowych i średnich. Z naszej szkoły wpłynęły 3 prace. Miło nam poinformować, iż

I miejsce zajął Hubert Musiała z kl. VI b, a Kacper Jarosz otrzymał wyróżnienie.

 GRATULUJEMY!

 

 ***

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

 

***

 

DROGA KRZYŻOWA - PIĄTEK O 16.30

GORZKIE ŻALE - NIEDZIELA O GODZ. 17.00

 

Rekolekcje wielkopostne w TVP3


Redakcja Audycji Katolickich wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych, przygotowuje cykl spotkań rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje emitowane będą w TVP3 w następujących terminach i porach.


Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9:30, TVP3


W czasie pandemii, kiedy dzieci mają utrudniony kontakt nie tylko z rówieśnikami, ale również mają trudności z uczestniczeniem w życiu Kościoła, szczególnie ważne dla najmłodszych jest spotkanie z Panem Bogiem w telewizyjnych rekolekcjach wielkopostnych. Rekolekcje dla dzieci poprowadzi ks. Adam Węgrzyn SDB. Konwencja nauk rekolekcyjnych dla najmłodszych zostanie utrzymana w stylistyce programu „Ziarno”. Pojawi się w nich także Ciocia Ewelina i s. Maria Trukan FMA, która przy pomocy doświadczeń naukowych zachęci dzieci do szukania i rozpoznawania Pana Boga w świecie.


Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 12:30, TVP3


Trudne sprawy dorastania, brak kontaktu z przyjaciółmi, często samotność i brak wsparcia – to tematy, które stały się szczególnie ważne dla młodzieży w okresie pandemii. Młody człowiek często nie wie, gdzie szukać wsparcia. Dlatego Redakcja katolicka przygotowuje rekolekcje właśnie dla młodzieży. Cykl trzech spotkań wielkopostnych, opartych na czytaniach z Pisma Świętego, poprowadzi o. Lech Dorobczyński OFM wraz z twórcami programu młodzieżowego „Studio Raban” – Pauliną Worożbit oraz Michałem „Paxem” Bukowskim.

***

 

Referat Misyjny Świdnickiej Kurii Biskupiej zaprasza do udziału w konkursie:

„Postać na Wielki Post”

 Regulamin i cele:

1. Poznanie postaci związanej z misjami i doświadczającej cierpienia.

2. Zachęta do naśladowania wybranej postaci w życiu codziennym.

 Uczestnicy:

·      uczniowie klas VI-VIII

·      uczniowie szkół ponadpodstawowych

 Zasady konkursu:

1. Uczeń przygotowuje prezentację multimedialną związaną z jedną z postaci:

·      bł. Carlo Acutis

·      bł. Chiara Luce Badano

·      bł. Józef Sánchez del Río

·      Antonietta Meo

·      Helena Kmieć

 

2. Prezentacja powinna być sporządzona w programie PowerPoint.

3. Prezentacja multimedialna powinna składać się od 15 do 25 slajdów i zawierać bibliografię lub linki do stron.

4. Prace należy przesłać drogą e-mailową do 29 marca 2021 roku na adres: misje@diecezja.swidnica.pl

5. Do e-maila należy dołączyć metrykę pracy, która powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna. W treści wiadomości e-mailowej należy wpisać dane kontaktowe do opiekuna.

6. Prace stają się własnością organizatora.

7. Jury będzie oceniać: przejrzystość slajdów, treść zawartą w prezentacji, zamieszczone cytaty z wypowiedzi danej postaci, wkład pracy, krótką refleksję, w czym uczeń może daną postać naśladować.

 Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

 

 s. Anna Jarosz

Referentka misyjna diecezji świdnickiej

***

6 STYCZNIA

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

 

 

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. 

W kościołach poświęca się w tym dniu kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub C+M+B - Christus Mansionem Benedicat, co znaczy: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi. Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok.

 
 

***

 

***

 

Przeżywamy  ADWENT. Chociaż czas mamy trudny, to jednak postarajmy się dobrze przygotować do Świąt Narodzenia Pańskiego. Szczęść Boże!

 

I prezentujemy drugi lampion - też Hani, ale z kl. VII.

 

    

 

Oto lampion adwentowy przygotowany przez Hanię z kl. VI. Prawda, że jest śliczny?

 

  

***

NIEDZIELA MISYJNA

Pomimo pandemii, przedstawiciele koła misyjnego przybyli do katedry, by modlić się w intencji misji. Po Mszy św. dzieci zbierały ofiary dla głodujących dzieci w Afryce. Zebrały 289 zł. Pieniądze zostały przekazane misjonarzowi w Rwandzie.

Dzieciom i wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!

 

 

***

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe do katedry na godz. 17.30

 

    

 

  

 

***

Ingres* Biskupa Świdnickiego

 

- odbędzie się w ograniczonej formie, tzn. tylko z udziałem zaproszonych gości

- będzie prowadzona bezpośrednia transmisja na portalu: www.diecezja.swidnica.pl

 

Włącz się duchowo w tę uroczystość. Otaczamy modlitwą naszego Biskupa.

 

*  rozpoczęcie przez nowo mianowanego biskupa diecezjalnego posługi w diecezji. Odbywa się ono w czasie uroczystego wprowadzenia (ingresu) do kościoła katedralnego.

 

Rok szkolny 2020/2021

 

 

Gdy szukasz Boga
Popatrz na kwiaty
Popatrz na góry i ciemny las
Z każdej wędrówki wrócisz bogaty
I dobrą treścią wypełnisz swój czas.
Refren:
Bo cały świat
Jest pełen śladów Boga
I każda rzecz zawiera jego myśl
Wspaniały szczyt błotnista wiejska droga
To jego znak który zostawił ci.

***

Święty Janie Pawle II -

zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,

zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem

całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,

przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

następco Piotra i Sługo sług Bożych - módl się za nami.

 

***

 

JE ks. bp Marek Mendyk, nowy Biskup Świdnicki

 

***

 

ALLELUJA! CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

 

 

NA TEN RADOSNY CZAS ZWYCIĘSTWA ŻYCIA NAD ŚMIERCIĄ

ŻYCZĘ GŁĘBOKIEJ RADOŚCI, MIŁOŚCI I POKOJU.

NIECH ZMARTWYCHWSTAŁY PAN WYPEŁNI NASZE SERCA SWOIM ŚWIATŁEM,

BYŚMY NIGDY NIE ZWĄTPILI, ŻE TO ON JEST DAWCĄ I PANEM ŻYCIA.

ALLELUJA!

***

 

***

 

   

 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

***

 

 

***

MISYJNI KOLĘDNICY

 

Nasi uczniowie mają dobre serca. Po kierunkiem pani katechetki przywdziali stroje kolędników i kwestowali na rzecz rówieśników z Amazonii. Podczas kolędowania wychwalali Boga, który leży w ubogim żłóbku, przedstawiali smutną sytuację w Amazonii oraz życzyli szczęścia i Bożego błogosławieństwa w nowym roku. Nie zabrakło tradycyjnych kolęd śpiewanych radośnie z przyjmującymi kolędników osobami.

Grupa liczyła 11 uczniów, w tym 3 z Zespołu Szkół Specjalnych. Kolędowaliśmy w naszej szkole, w parafii katedralnej, w zakładzie fryzjerskim, u rodzin oraz w Świdnickiej Kurii Biskupiej. Zebraliśmy 970 zł.

Wszystkim osobom, które nas przyjęły składamy serdeczne podziękowania za gościnę, ofiary pieniężne i słodycze!

Bóg zapłać.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

***

 

Na Boże Narodzenie otrzymujemy na ziemi Jezusa,

Chleb z nieba: jest to pokarm, który nigdy

się nie przedawnia, ale pozwala nam już teraz

zasmakować życia wiecznego.

(Ojciec Święty Franciszek)

***

 

Tradycyjnie w czasie Adwentu grupa dzieci z naszej parafii uczestniczyła w spotkaniu, które odbyło się w salce katechetycznej. W krótkiej katechezie ks. Proboszcz Piotr Śliwka przypomniał treści związane z Bożym planem zbawienia człowieka i zachęcał do dobrego przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia. Następnie uczestnicy wykonywali adwentowy łańcuch – na jego oczkach pisali imiona tych, za których szczególnie się modlą oraz list-modlitwę do Jezusa. Śpiewano piosenki, był również czas na ciepły posiłek, a spotkanie zwieńczyło uczestnictwo w Roratach.

***

Rekolekcje parafialne

 W drugim tygodniu adwentu przeżywaliśmy czas rekolekcji świętych. Głosił je ks. Sławomir Marek. Rekolekcjonista poruszał tematy związane z przyjmowaniem sakramentów, przemijaniem, sądem Bożym. Zachęcał również do upodabniania się do Jezusa, ufniejszej modlitwy i wytrwałej pracy na swoimi wadami. Rekolekcje prowadzone były zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży, które spotykały się na naukach w domu parafialnym.

 

***

A D W E N T

Rozpoczęliśmy czas radosnego oczekiwania :-)

 

Rekolekcje adwentowe w katedrze:

8 XII (niedziela):

 godz. 11.30 klasy I-VI; godz. 13.00 klasy VII-młodzież

9 i 10 XII (pn-wt):

godz. 16.00 klasy I-VI; godz. 17.00 klasy VII-młodzież

 

Pamiętaj o RORATACH i weź z sobą lampion!

 

W KATEDRZE O GODZ. 18.00 (pn-pt)

W PARAFII ŚW. JÓZEFA O GODZ. 18.30 (pn-pt)

W PARAFII ŚW. A. BOBLI O GODZ. 6.45

W PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO O GODZ. 18.30 (pn-sob)

 

***

16 listopada grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w rekolekcjach diecezjalnych. To był wspaniały czas wypełniony modlitwą, piosenką tańcem i radością!

 

 

 

 

 

 

***

Wręczono nagrody i wyróżnienia

To było bardzo radosne wydarzenie – 30 października wręczono 8 nagród (w tym 2 nagrody specjalne ks. biskupa Adama Bałabucha) oraz 17 wyróżnień w X Jubileuszowym Międzyszkolnym
Konkursie ODMAWIAJCIE CODZIENNIE RÓŻANIEC. Nagrody wręczyła p. dyrektor Małgorzata Pielach oraz ks. proboszcz Piotr Śliwka. Wydarzenie uświetniły uczennice z klasy trzeciej, które pięknie zaśpiewały piosenkę o Matce Bożej, a jedna z nich wyrecytowała wiersz o sile modlitwy różańcowej.

Panie katechetki dziękują uczniom i opiekunom za włączenie się do konkursu oraz gratulują zdobytych nagród i wyróżnień.

   

         

       

 

***

Modlili się z milionem rówieśników

18 października o godz. 9.00 grupa naszych uczniów włączyła się w inicjatywę Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie "Milion dzieci modli się na różańcu". Odmówiliśmy różaniec w intencji pokoju i jedności na świecie.

 

 

Z Matką Bożą Różańcową

To kolejne spotkanie uczniów zdrowych i niepełnosprawnych. Tym razem naszym pragnieniem było okazanie czci i miłości Matce Bożej Różańcowej. Była więc modlitwa na różańcu, śpiew wielbiący Maryję, a także wykonywanie różańców z przyniesionych kolorowych koralików. Te różańce wierni mogli nabyć za dowolną ofiarę w Niedzielę Misyjną w katedrze. Panie katechetki serdecznie dziękują uczniom za duże zaangażowanie, a mamom za pomoc w czasie wykonywania różańców. Wszyscy jednogłośnie wyrazili chęć kolejnego spotkania, które już wkrótce.


***

Zaangażowani w misje

W nadzwyczajnym miesiącu misyjnym gościł w naszej szkole ks. misjonarz Tadeusz Faryś, który przez 12 lat posługiwał na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W czasie katechez uczniowie poznali życie swoich rówieśników żyjących w Afryce - ich obowiązki rodzinne i warunki nauki w szkole. Przyniesione eksponaty wzbudziły dużą ciekawość, było więc sporo pytań, na które ks. misjonarz odpowiadał bardzo chętnie. Modliliśmy się również w intencjach tych, którzy obecnie posługują w krajach misyjnych.

 

        

  

 

***

Serdecznie zapraszamy do udziału
w X międzyszkolnym konkursie religijnym

„ODMAWIAJCIE CODZIENNIE RÓŻANIEC”
-temat obecnego roku to: „Przed ołtarzem Maryi”
REGULAMIN KONKURSU


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy przy współpracy z par. pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy.
Uczestnicy:
I kategoria: kl. I – IV: praca plastyczna pt. „Projekt maryjnego ołtarzyka” (format i technika dowolne)
II kategoria: kl. V – VIII: „Ołtarz dla Maryi” (forma przestrzenna, technika dowolna)
Cele:
1. Ukazanie aktualności wezwania Maryi do codziennej modlitwy różańcowej.
2. Pogłębianie kultu Maryjnego.
3. Zachęcanie do udziału w nabożeństwach różańcowych.

Warunki uczestnictwa:
1. Prace należy dostarczyć organizatorowi do dn. 22 X 2019 r. do sali nr 113 lub sekretariatu szkoły przy ul. Saperów 27 w godzinach: 7.00 – 15.00. Prosimy zaopatrzyć prace w następujące informacje: nazwisko i imię ucznia, numer szkoły, klasa, imię i nazwisko opiekuna, nr tel. opiekuna.
2. Nauczyciel po przeprowadzonym konkursie na etapie szkolnym, dostarcza Organizatorowi po 5 wyłonionych prac w każdej kategorii.
3. Prace powinny być indywidualne.
4. Prace będzie można odebrać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z koordynatorem konkursu p. Małgorzatą Wawszczyk, nr tel. 693412882.

Ocenie podlegać będzie:
1. Umiejętność wykorzystania różnorodnych materiałów, niekonwencjonalność oraz pomysłowość.
2. Wkład pracy oraz estetyka wykonania.
O uroczystości podsumowania konkursu i wręczeniu nagród opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

 

kat. Małgorzata Wawszczyk
kat. Renata Kwiatkowska

 

***

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Panie, Ty dałeś mi wakacje. Ty dałeś mi ten wspaniały czas odpoczynku i wyjazdów. Błogosławiłeś mi na podróże i strzegłeś podczas urlopu. Chcę Cię teraz prosić, abyś błogosławił mi na nowy rok katechetyczny. Byś dawał mi siłę i chęć do nauki. Bym miał w sobie radość, że mogę dowidzieć się czegoś nowego. Spraw Panie, by ten rok przyniósł obfite owoce. Amen.

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

***

 

 

Już blisko wakacje, pora wypoczywać,
pakować plecaki i wyruszać w trasę.
Nadejdą upały, przyjdą znojne żniwa,
turyści zaś będą spacerować lasem.

Bóg nie ma urlopu, o każdym pamięta,
nie traćmy kontaktu i módlmy się szczerze.
Codziennie, w wakacje, nawet w wolne święta,
bądźmy zawsze dobrzy, trwajmy mocno w wierze.

                                                                     Jan Siuda

***

Przed Uroczystością konkurs

Tuż przed uroczystością Bożego Ciała miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na emblemat o tej tematyce. Wpłynęły piękne prace, a ich wszyscy autorzy otrzymali nagrody lub wyróżnienia. Gratulujemy!

Panie katechetki, organizatorki konkursu, mają nadzieję, iż to przedsięwzięcie stało się również dla uczniów motywacją  do pogłębienia swojej pobożności eucharystycznej.

Reprezentanci konkursu

***

Otaczamy modlitwą naszego Pasterza

 22 czerwca podczas uroczystej Eucharystii ks. bp Ignacy Dec dziękował za dar powołania i kapłaństwa, świętując złoty jubileusz święceń prezbiteratu. Ordynariusz Świdnicki przewodniczył uroczystej Mszy Świętej, a homilię wygłosił ks. bp Stefan Regmunt, który przybliżył biografię dostojnego Jubilata. Nawiązując też do liturgii słowa przypomniał zebranym o prawdzie Bożej Opatrzności, która jest nad każdym człowiekiem, wskazując przy tym, że zaufanie Bogu pozwala przetrwać trudne czasy i realizować kapłańską misję. Pod koniec liturgii Jubilatowi złożono życzenia. W imieniu duchowieństwa głos zabrał ks. bp Adam Bałabuch, a po nim m.in. Michał Dworczyk i Aleksander Szwed reprezentujący Sejm i Senat RP. Dostojnemu Jubilatowi życzymy potrzebnych łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.

***

WE WSPÓLNOCIE

24 maja uczniowie kl. 4b spotkali się z uczniami niepełnosprawnymi na wspólnej katechezie, która odbyła się w Zespole Szkół Specjalnych. To kolejne z naszych integracyjnych spotkań. Tym razem było ono związane z miesiącem majem, gdy w szczególny sposób czcimy Maryję. Była więc modlitwa, śpiew, rozmowy i czas na inwencję twórczą - wspólnie wykonano ołtarzyk maryjny, przy którym zaśpiewano nowo poznaną piosenkę o Matce Bożej. Dużo radości dostarczył też uczniom słodki poczęstunek i czas spędzony na szkolnym patio. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że z radością spotkają się ponownie.

 

*** 

Tak czekałem na tę chwilę,
by usłyszeć głos Twój Panie,
w sercu mam radości tyle,
miłość Twa przepełnia mnie...


 

***

 

 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE W KATEDRZE GODZ. 17.30

***

16 maja w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury odbył się finał XIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy św. Jana Pawła II. Zakwalifikowali się do niego nasi uczniowie, którzy pięknie wyrecytowali wybrane teksty w trakcie eliminacji, w dniach 25 i 26 kwietnia. Byli to: Julia Stramiec, Hanna Wełna i Szymon Antonowicz. W finale wyróżnienia otrzymali Hania i Szymon. Gratulujemy oraz dziękujemy młodym wykonawcom i ich opiekunom za pielęgnowanie pamięci o św. Janie Pawle II.

***

 

UCZNIOWIE KLASY 4A I 4B WYKONYWALI OŁTARZYKI MARYJNE

***

ALLELUJA!

 

   

****

Korona cierniowa zmieniła się w piękny kwiecisty wianek - to znak, że Chrystus zmartwychwstał!

Uczniowie w akcji

W czasie Wielkiego Postu uczniowie naszej szkoły i Zespołu Szkół Specjalnych, pod kierunkiem pań katechetek i przy pomocy rodziców, podjęli kolejną inicjatywę misyjną – wykonywali pisanki wielkanocne. Dekoracja pisanek stała się też okazją do wspólnych rozmów, śpiewu oraz integracji uczniów zdrowych i niepełnosprawnych. W czasie akcji uzbierano kwotę 771 zł, która zostanie przeznaczona na cele misyjne. Wszystkim, którzy włączyli się w to piękne dzieło, składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.

***
Złapali zasięg

Nowa Ruda gościła młodych naszej diecezji na spotkaniu ewangelizacyjno-modlitewnym, które odbyło się pod hasłem „Łap zasięg”. Wśród uczestników była 48 osobowa grupa z naszej parafii. Na spotkanie złożyły się: konferencja wygłoszona przez ks. Mirosława Malińskiego, wrocławskiego duszpasterza młodzieży, adoracja, Droga Krzyżowa ulicami miasta oraz Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp. Ignacego Deca. Gorące serca młodych rozgrzewały chłód tego dnia. Spotkanie dla młodzieży to kolejny dobry czas pomagający im dobrze przygotować się do Świąt Wielkiej Nocy.


***

Przed Wielką Nocą

W tym roku rekolekcje wielkopostne w naszej parafii głosił o. Dariusz Laskowski, paulin i proboszcz parafii pw. św. Józefa w Świdnicy. To był bardzo dobry czas pozwalający na zatrzymanie się w pędzie życia i podjęcie refleksji nad  własnym życiem w kontekście misterium zbawczego Chrystusa. Słowa ojca rekolekcjonisty trafiły również do serc dzieci, które swoją wdzięczność wyraziły bardzo spontaniczne (co widać na zdjęciu). Ojcu Dariuszowi składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.

***

Trwa produkcja pisanek wielkanocnych

Za nami już trzy spotkania, podczas których wykonywaliśmy pisanki. Odbyły się one w Zespole Szkół Specjalnych oraz w naszej szkole. Rozpoczęliśmy bardzo dobrze...

***

Czas porządkowania

 Wielkopostne spotkanie dzieci miało na celu przede wszystkim przypomnieć dzieciom o uporządkowaniu swojego życia duchowego i zwrócenie uwagi na moc i siłę działania Pana Boga w życiu każdego człowieka. W czasie spotkania na przygotowanych wspólnie stacjach drogi krzyżowej uczniowie naklejali serca z wielkopostnymi postanowieniami. W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych: 6, 105 i z Zespołu Szkół Specjalnych, a poprowadził go wraz z katechetkami ks. Mirosław, wikariusz parafii katedralnej, który wykorzystując różne doświadczenia z fizyki, w obrazowy sposób mówił o ważnym czasie Postu oraz o sile Boga, który umacnia ufających i posłusznych Mu. Oprócz wspólnych warsztatów, modlitwy i śpiewu, był też czas na posiłek.

 

 

 ***

Niosą krzyż

         Na ich twarzach można zauważyć skupienie i zamyślenie. Z uwagą przyglądają się poszczególnym obrazom. To dzieci, które uczestniczą w nabożeństwie Drogi Krzyżowej - niektóre z nich czytają rozważania, większość niesie małe krzyże. Postanowiły wiernie towarzyszyć Jezusowi w drodze krzyżowej. Z otrzymanych elementów budują makietę sceny ukrzyżowania, by nie tylko przypominała im o kolejnym nabożeństwie, lecz przede wszystkim nie pozwoliła zapomnieć o wielkiej otrzymanej łasce zbawienia.

***

 

 

Rozpoczęliśmy Wielki Post. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne w katedrze:

Droga Krzyżowa - piątek o godz. 16.00

Gorzkie Żale - niedziela o godz. 17.00

 

***

U W A G A! K O N K U R S!

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

dla klas: IV, V i VI

 "Z Janem Pawłem II na misyjnych drogach"

- podróże apostolskie do krajów misyjnych Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

 Kategoria plastyczna:

 1.      Prace zgłoszone na konkurs winny być przygotowane samodzielnie przez ucznia/uczniów. Praca może być wykonana w formie rysunku (węglem, kredką itp.) lub obrazu (akwarelą, farbą olejną itp.). Nie będą przyjmowane prace przestrzenne (np. rzeźby).

2.      Format prac nie może przekraczać wielkości formatu A3 (29,7×42 cm).

3.      Ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka, samodzielność wykonania.

 Termin dostarczenia prac: 15 marca (piątek).

***

DLA RÓWIEŚNIKÓW Z RWANDY I BURUNDI

Dzieci z grupy misyjnej, wspólnie z uczniami z Zespołu Szkół Specjalnych, przywdziały stroje kolędników, by głosić dobrą nowinę o narodzinach Zbawiciela oraz kwestować na rzecz rówieśników w Rwandzie i Burundi.

6 stycznia w czasie Mszy św. miało miejsce uroczyste rozesłanie, natomiast kolejnego dnia, w godzinach popołudniowych, kolędowanie. Wszędzie zostaliśmy przyjęci z radością i życzliwością, usłyszeliśmy również słowa podziękowania za pielęgnowanie staropolskiej tradycji. Zebraliśmy 638 zł i… słodycze.

 Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym kolędnikom za ich dobre serca, poświęcony czas i wzorową chrześcijańską postawę.

***

GLORIA IN EXCELSIS DEO!

 

 

Dziś gwiazdy blask, świąteczny czas,
Więc odrzućmy w dal smutki i żal
I strach, co nas krępuje.
Pozwólmy światłu działać w nas,
Niech piękno w nas buduje.

Nie bójmy się! Radujmy się !
To światło jest naszą miłością.
W świąteczny czas, ten gwiazdy blask
Darzy nas Bożą mądrością.

 

***

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO KOLĘDOWANIA

 

***

Miło nam poinformować, że za przygotowane bombki zebraliśmy 612 zł. Pieniądze zostaną przekazane na działalność Papieskich Dzieł Misyjnych oraz Koła Misyjnego Wschód.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się to ważne i piękne dzieło!

 

 

 

 

 

 

***

REKOLEKCJE PARAFIALNE

W dniach od 16 do 18 grudnia w parafii katedralnej odbyły się rekolekcje parafialne, które poprowadził ks. Krzysztof Iwaniszyn. Księdzu Rekolekcjoniście składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.

 

  

***

DZIELNIE PRACUJĄ

 

Trwa produkcja bombek...

 

 

 

 

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA

 Warto rozpocząć intensywnie Adwent w gronie rówieśników. 5 grudnia przekonała się o tym czterdziestoosobowa grupa dzieci z parafii katedralnej wspólnie z paniami katechetkami i ks. Mirosławem. Wśród  nich byli także uczniowie naszej szkoły. Gościem spotkania był ks. Tadeusz Faryś, misjonarz, który przypomniał o istocie i potrzebie dobrze przeżywanego czasu Adwentu przygotowującego człowieka na spotkanie z Przychodzącym. Nie zabrakło również treści misyjnych, między innymi o potrzebie modlitwy za tych, którzy jeszcze Jezusa nie poznali. Następnie dzieci wycięły w kolorowego papieru obrysowane dłonie, na których napisały lub narysowały postanowienie adwentowe, a chętni mogli dodatkowo przedstawić je w formie pantomimy. Był również ciepły posiłek oraz dużo śpiewu, rozmów i zabaw integrujących. Pięknym podsumowaniem stało się wspólne uczestnictwo w roratach.

Pani Małgorzata Wawszczyk i p. Renata Kwiatkowska dziękują uczniom za uczestnictwo w spotkaniu i wzorową chrześcijańską postawę.
Więcej zdjęć
tutaj

***

Pomocna dłoń dla bliźniego

27 listopada dzieci z grupy misyjnej ponownie spotkały się z niepełnosprawnymi uczniami, by tym razem wykonać bombki choinkowe. Warsztaty odbyły się w Zespole Szkół Specjalnych, a bombki wykonywane były techniką decoupage. Ozdabianie tą metodą – choć pracochłonne i wymagające skupienia oraz precyzji – dostarczyło wiele radości uczestnikom warsztatów. Każdy chciał, aby wykonana przez niego ozdoba była piękna i oryginalna.

***

Serdecznie zapraszam do udziału w Śpiewankach Patriotycznych, które odbędą się 8 listopada o godz. 17.00 w Klubie Bolko

Spotkajmy sie przed wejściem o 16.50

 

 

***

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE!

 

  

 

 

***

INTEGRACYJNIE O ŚWIĘTOŚCI 

W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych uczniowie kl. 4a spotkali się z uczniami niepełnosprawnymi z Zespołu Szkół Specjalnych, by wspólnie przygotować się do właściwego przeżycia tego radosnego dnia oraz zastanowić się nad tym, jak żyć, by zostać świętym. Panie katechetki  przypomniały postać św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży oraz św. Jana Pawła II. Wpatrując się w zaprezentowane postaci świętych, uczniowie jednoznacznie stwierdzili, że należy kochać Boga i bliźniego, by zostać świętym. Na znak tego pragnienia wszyscy złożyli swój podpis lub obrysowali dłoń przy zdjęciach naszych świętych, a następnie wykonali aureolę z sercem. Oczywiście, nie mogło też zabraknąć piosenki: „Taki duży, taki mały, może świętym być’.

Panie katechetki bardzo dziękują uczniom kl.4a, którzy wykazali się dużą życzliwością i zrozumieniem oraz chętnie służyli pomocą swoim niepełnosprawnym rówieśnikom.

 

 

 

 

***

Wspieramy misje

 W Niedzielę Misyjną do kościoła św. Józefa oraz do katedry przybyli mieszkańcy różnych kontynentów. Byli to uczniowie w grup misyjnych działających w naszej szkole i Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy wspólnie z paniami katechetkami. Po Mszy św. wierni mogli nabyć różańce misyjne oraz różnorodne różańce wykonane własnoręcznie przez małych misjonarzy i opiekunów. Efekty pracy bardzo spodobały się parafianom, ponieważ sprzedano prawie wszystkie różańce. Zebrano 431 zł. Pieniądze zostaną przekazane na cele Papieskich Dzieł Misyjnych.

Wszystkim, którzy włączyli się w to piękne dzieło składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ. Więcej zdjęć tutaj

***

GOŚCILIŚMY MISJONARZA

 

        

Tuż przed Niedzielą Misyjną gościliśmy w szkole ks. misjonarza Tadeusza Farysia, który przez 12 lat posługiwał na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: 5a, 5b i 7c. Ks. misjonarz bardzo interesująco opowiadał o życiu afrykańskich dzieci i ich rodzin. Jednak nie wszystkie informacje były radosne. Uczniowie mogli zobaczyć również przywiezione z Wybrzeża Kości Słoniowej ciekawe eksponaty, np. drewniany grzebień, ziarna kakao, łyżkę i instrument zrobione z tykwy, stułę z motywem afrykańskim, afrykańskie odzienie dla mężczyzny, metalową bransoletę i różnorodne zdjęcia. Misjonarz wskazał też na istotę modlitwy w intencji misji oraz potrzebę wsparcia materialnego. Zadawane często przez uczniów pytania potwierdziły ich zainteresowanie sprawami misji.

***

           

ŚWIĘTY JANIE PAWLE II, PAMIĘTAMY! 

W związku z przypadającą 16 października br. 40. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Papieża, uczniowie naszej szkoły pragnęli również włączyć się w to radosne świętowanie. Po katechezie przypominającej postać tego wielkiego i drogiego naszym sercom Polaka, uczniowie klas IV - VIII wykonywali prace plastyczne. Są piękne i będą dobrze prezentować się na wystawie. Każda z nich jest wyrazem pamięci i wdzięczności za 27 lat pontyfikatu Świętego Jana Pawła II.

***

 

MYŚLĄ O RÓWIEŚNIKACH W KRAJACH MISYJNYCH


       Dzieci z grup misyjnych działających w naszej szkole oraz w Zespole Szkół Specjalnych, wspólnie z paniami katechetkami, spotkały się na warsztatach misyjnych, by wykonać różańce w związku z przeżywanym obecnie miesiącem różańcowym oraz zbliżającym się Tygodniem Misyjnym. Warsztaty poprowadziła s. Krystyna, klawerianka. W ciągu dwóch godzin wykonano ponad 60 różańców: z kolorowych koralików oraz metodą supełkową. Będzie można nabyć je w Niedzielę Misyjną - 21 października - w katedrze po Mszy św. o godz. 11.30. Zebrane ofiary zostaną przekazane na cele misyjne.


Już dzisiaj składamy BÓG ZAPŁAĆ wszystkim, którzy włączą się w tę dziecięcą inicjatywę misyjną.

 

 

 


 

***

 

16 października przypada 40. ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. Z tej okazji przygotowujemy (do wyboru):
- album,
- gazetkę,
- pracę plastyczną (forma płaska i przestrzenna),
- wiersz,
- list,
- inne.

Prace dostarczamy do pań katechetek do 16 października
 

***

DZIECI U KRÓLOWEJ RODZIN

Dzień 1 października dla dzieci z parafii katedralnej wypełniony był ważnymi informacjami, radością i modlitwą. W tym dniu młodzi pielgrzymi, wspólnie z paniami katechetkami oraz ks. Mirosławem, przybyli do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Motywacją stał się Jubileusz 800-lecia Wambierzyc, który obecnie przeżywamy. Był czas na zwiedzanie bazyliki i wysłuchanie bogatej historii tego miejsca, oglądanie ruchomej szopki i ciepły posiłek, jednak centrum stanowiła Msza św., podczas której pątnicy składali Bogu dziękczynienie i wypraszali dalsze potrzebne łaski. Piękny i cenny czas!

                 

***

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY ROZPOCZĘTY

Dzieci i ich rodziny zgromadziły się na Mszy św. rozpoczynającej nowy rok szkolny i katechetyczny, by podziękować Bogu za wspaniałe słoneczne wakacje oraz prosić Jezusa i Maryję o potrzebne łaski na dziesięciomiesięczny czas nauki. Po Mszy św. ks. Mirosław poświęcił przyniesione przez dzieci podręczniki i przybory szkolne. Wszystkim rozpoczynającym nowy rok szkolny i katechetyczny życzymy: Szczęść Boże!


 

 

 

 

Boża radość jak rzeka...


 

napisz do nas:

gloria.105@op.pl

JesteśDarmowy licznik odwiedzin gościem na naszej stronie :-)