Króluj nam, Chryste!

Strona katechetyczna

Szkoły Podstawowej nr 105

w Świdnicy

 

 

 

 

 

 

Nasze intencje modlitewne

 

 

  

 

 

 dodaj swoją intencjęMódlmy się...

czyli nasze intencje modlitewne

 

 

Módlmy się za naszych braci na Ukrainie, prosząc dla nich o dary Ducha Świętego w czasie podejmowania ważnych decyzji  związanych z ich Ojczyzną.

 

 

Ola 6d:

 

Módlmy się za dzieci żyjące na Haiti, aby Pan Bóg dał im dach nad głową i wyżywienie.

Panie Boże, prosimy Cię, abyś pomógł nam uwierzyć w siebie, abyśmy dążyli do celu.

Módlmy się za dzieci mieszkające w Domu Dziecka, aby każdy z nich znalazł dom.

Panie Boże, prosimy Cię, abyś nas strzegł podczas weekendów i ferii zimowych, aby nikomu nic się nie stało.

 

 

Dominika 6d:

 

Módlmy się do Pana Boga prosząc Go, aby rok 2011 był jeszcze lepszym rokiem, niż poprzedni 2010 rok.

Drogi Boże, spraw, aby ten rok 2011 był dla nas jeszcze lepszym niż poprzedni. Prosimy Cię o to, aby nasi rodzicie, rodzeństwo, dziadkowie i reszta rodziny oraz wszyscy inni byli zdrowi i umacniali się w wierze. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś był naszym pasterzem i pilnował, abyśmy żyli zgodnie z Twoimi przykazaniami i wskazówkami, które nam dałeś. Jednak nie nasza, lecz Twoja wola niech się stanie. Amen.

 

Grzegorz:

 

Za moja koleżankę Kasię, która znajduje się na rozdrożu, oby jak najszybciej odnalazła sens życia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Proszę także o modlitwę za mnie, za moje umocnienie wiary i obym nie zbłądził i dalej szedł ścieżką, którą wyznaczył mi Pan.

 

 

Weronika 4a:

 

 • Módlmy się za nas, aby Jezus wybaczył nam wszystkie nasze grzechy.

 

Viola 4b:

 • Módlmy się za dzieci, by często uczestniczyły w roratach.

Ola 4b:

 • Módlmy się za dzieci, aby dobrze przygotowały się do Świąt Bożego Narodzenia.

 

Solomiya 4b:

 

 • Módlmy się za wszystkich zmarłych z naszych rodzin i bliskich, żeby trafili do nieba.

 

Klaudia 6b:

 • Módlmy się za nas samych, aby nasze zachowanie w tym roku szkolnym zmieniło się na lepsze

 

Ola 6d:

 • Módlmy się w intencji Jana Pawła II o szybką beatyfikację.

 

Dominika 6d:

 

 • Módlmy się, aby Duch Święty zawsze nam pomagał i  prowadził do nieba.

 

Solomiya 4b:

 

 • Intencje na październik:


Ogólna: Aby uniwersytety katolickie stawały się coraz bardziej miejscami, gdzie dzięki światłu Ewangelii można doświadczać harmonijnej jedności, łączącej wiarę i rozum. 
Misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego stały się okazją pozwalającą zrozumieć, że zadanie głoszenia Chrystusa stanowi konieczną i niezbywalną posługę, którą zgodnie ze swoim powołaniem Kościół pełni dla dobra ludzkości.
 

 

Dominika 6d:

 • Módlmy się za wszystkich chorych, aby ich wiara ich uzdrowiła.

 • Módlmy się za naszych bliskich, aby byli szczęśliwi.

 

Natalia 6d:

 • Módmy się o to, aby wszystkie noworodki urodzone z chorobą serca wyzdrowiały.

 

Patrycja 6d:

 • Módlmy się za grzeszników, aby się nawrócili.

 

Solomiya 4b:

 • Módlmy się za wszystkich, którzy leżą w szpitalach, aby szybko wrócili do domów.

 

Dominika 6d:

 • Módlmy się za ludzi, aby żyli w zgodzie.

 

Martyna 6b:

 • Módlmy się za kraje, w których toczą się wojny, by nastał w nich pokój.

 

 

 

     Zachęcamy do przesyłania własnych intencji. Obiecujemy modlitwę.