powrót              

Odszukaj  siedem szczegółów, którymi różnią się obrazy. Odpowiedź dostarcz pani katechetce.