Króluj nam, Chryste!

Strona katechetyczna

Szkoły Podstawowej nr 105

w Świdnicy

 

 

 

 

 

 

Aktualności

 

 

Prezentacja do katechezy o peregrynacji Krzyża - ŚDM

pobierz tutaj (zapisz  i rozpakuj - format zip) oraz karta pracy tutaj

 

 

 Msza Święta na zakończenie roku szkolnego 23 czerwca (piątek)

- Katedra o godz. 8.00

***

 

 

 

Prezentacja do katechezy o św. Jadwidze Śląskiej - pobierz tutaj oraz karta pracy tutaj

 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA

PAPIESKIEGO DZIEŁA MISYJNEGO DZIECI 

w środy o godz. 13.30 do sali nr 37

***

Uczestniczyliśmy w XIV Diecezjalnym Dniu Osób Niepełnosprawnych. Po Mszy św. bawiliśmy się na festynie. Było super! więcej zdjęć tutaj

***

Otrzymałyśmy dyplomy i upominki w Archidiecezjalnym konkursie o św. Jadwidze Śląskiej.

***

           „Zmartwychwstały jest na powrót wśród nas, przynosi pełnię radości i przeobfite bogactwo życia. Nadzieja przeradza się w pewność, bo jeśli On zwyciężył śmierć, to i my możemy ufać, że gdy się wypełni czas, nadejdzie dzień także naszego triumfu, epoka wiecznej kontemplacji Boga” (Jan Paweł II).

    Niech więc unosi się do nieba nasza pieśń radości, uwielbienia i dziękczynienia! Niech żyjący Pan wypełni serca swoim światłem, umocni nadzieję naszego zmartwychwstania i obdarza obfitym błogosławieństwem.

***

 

WIELKI POST

Zaplanuj czas, by wziąć brać udział w

Drodze Krzyżowej w katedrze (piątek, godz. 17.30) i Gorzkich Żalach (niedziela, godz. 17.30)

 

 

Uczestniczymy w Drodze Krzyżowej

***

Przygotowaliśmy koronę cierniową. Będziemy przyklejać kwiatki - nasze dobre uczynki - by ulżyć choć trochę Panu Jezusowi.

***

klasy V - VI

II DIECEZJALNY  KONKURS 

O  OBOZIE  KONCENTRACYJNYM GROSS-ROSEN 

„KL GROSS-ROSEN (1940–1945)

Konkurs plastyczny: „Życie za drutami obozu koncentracyjnego Gross–Rosen”

-        zgodność pracy z tematem,

-        dowolne techniki plastyczne (ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanka i in.),

-        format pracy: A4, A3,

-        prace bez oprawy w passe-partout,

-        czytelny opis pracy (na osobnej kartce, nie na pracy):

1.    tytuł pracy

2.    imię i nazwisko autora, wiek

3.    placówka (nazwa, dokładny adres, nr telefonu i adres elektroniczny)

4.    imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna

-        praca nie może być nagrodzona w innym konkursie.

Prace dostarczamy do 10.03.2017 r.

***

Otrzymaliśmy nagrodę w Przeglądzie Zespołów Kolędniczych. Podziękowania i gratulacje kierujemy do wszystkich występujących. Brawo! Jesteście super!

Zdjęcia z występu w szkole zobaczysz tutaj

***

Służyliśmy pomocą w czasie Orszaku Trzech Króli!

***

 

Bóg się rodzi - moc truchleje!

 

 

 

 

 

***

6 grudnia przybył do katedry wyjątkowy gość - z pewnością szybko go rozpoznasz :-)

   

Uczestniczymy w roratach:

   

***

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA  20 listopada

Zakończenie Roku Miłosierdzia

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, wołamy z nadzieją:
Przyjdź królestwo Twoje!
 

***

Wszyscy jesteśmy powołani do świętości.

To nasza nadzieja i nasza radość.

 

***

Tak przeżyliśmy Niedzielę Misyjną!

                               

 

***

 13 października udaliśmy się z pielgrzymką do Krakowa-Łagiewnik. Pragnęliśmy w kończącym się Roku Miłosierdzia przybyć do miejsca, w którym św. Faustyna otrzymała od Pana Jezusa piękne słowa o Bożym miłosierdziu. udaliśmy się również do Centrum Jana Pawła II. Podczas Mszy św. modliliśmy się za wszystkich, z którymi spotykamy się każdego dnia. Zobacz zdjęcia tutaj.

***

Rozpoczął się miesiąc październik. Spotykajmy się więc na modlitwie różańcowej w katedrze w poniedziałek, środę i piątek o godz. 16.30.

Przeczytaj też z uwagą obietnice, które otrzymał od Matki Bożej bł. Alan.

1. Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną szczególną łaskę.
2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.
5. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec - nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając równocześnie Tajemnice Święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
7. Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie umrą bez Sakramentów Świętych.
8. Chcę, aby odmawiający Mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach Świętych.
9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które Mnie czciły modlitwą różańcową.
10. Prawdziwi synowie Mego Różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
11. O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz - otrzymasz.
12. Rozszerzającym Mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
13. Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa Mojego Różańca - mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.
14. Odmawiający Mój Różaniec są Moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego Jednorodzonego.
15. Nabożeństwo do Mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba.
 

***

W najbliższą niedzielę (tj. 11 września) po Mszy Świętej o godz. 11.30 dzieci otrzymają specjalne błogosławieństwo na czas nowego roku szkolnego.

Przynieście również tornistry z wyposażeniem szkolnym!

 

 

 

 

Dzieckiem Bożym jestem ja!


 

napisz do nas:

gloria.105@op.pl

JesteśDarmowy licznik odwiedzin gościem na naszej stronie :-)